XS
SM
MD
LG
XL
 • Българско-английски медицински речник. Bulgarian-english medical dictionary

Българско-английски медицински речник. Bulgarian-english medical dictionary

 • Цена(при On-Line покупка): 138.00 лв
ПРЕДГОВОР
(към второто издание)

Настоящият „БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК" е второ преработено и допълнено издание на излезлия през 1994 год., който беше приет много добре от научната общест¬веност и по наша информация се използва масово от медицинските работници, практикуващите лекари, научните кадри, преподавате¬лите, студентите, преводачите и чужденците, следващи медицина, стоматология и биология у нас.

Пред вид големия интерес и нуждата от престижно научно и практическо помагало от такъв род и голямото търсене, решихме да издадем преработен и допълнен „БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК". В новото издание се включва и тълку¬ването на думите, с което той става и тълковен - ценна настолна книга за студентите от Медицинския университет, стажант-лекарите, младите лекари и чужденците, следващи медицина, стоматология и биология у нас. С това се дава възможност речникът да се ползва от лица, които не владеят английски език. С оглед намаляване обема на изданието даваме тълкуване само на заглавните думи и по изключение за доизясняване и на някои с тилда. Стремили сме се да даваме възможно най-кратко тълкуване на думите. Много рядко, където заглавната дума е от няколко понятия или във вид на изречение, не даваме тълкуване на думите, които са популярни или значението се съдържа в самото заглавие.
Включени са почти всички думи, използвани в медицинската наука и практика в последните години, с което той става осъвременен и по-пълен с 5951 думи и изрази и с 2514 съкращения в повече от първото издание.

В новия речник са коригирани допуснатите грешки при първото издание. На 11.02.1998 год. Академичният съвет на Медицинския уни¬верситет- София призна речника за учебно помагало на студентите си и с Протокол № 26 от 02.04. 1998 год. Министерството на образо¬ванието и науката го одобри за учебник на студентите.
Речникът служи като справочник, учебно помагало, тълкуване на понятията, източник на информация и познания в областта на меди¬цината, за превод на непознати думи, изрази и съкращения. Той щебъде в помощ и има важно значение за повишаване речевата култу¬ра, както на българите, ползващи английски език, така и на чуж¬денците, говорещи български.

Второто издание е предназначено за широк кръг аудитория сред медицинските и филологическите среди: лекари, научни работници, преподаватели във висшите и средните медицински учебни заведения, стоматолози, ветеринарни лекари, фармацевти, фелдшери, медицински сестри, студенти от Медицинския университет, филолози, преводачи и езиковеди, както и всички, ползващи английски език.

Той ще бъде от полза при евентуално преиздаване на „БЪЛГАРСКИ ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК" и „РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК", тъй като в новия „БЪЛГАРСКО- АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК" има значително разширение на чуждите думи, използвани в българския език, които не могат да се намерят в издадените до сега речници на чуждите думи в българския език и българските тълковни речници. В този смисъл второто издание ще бъде от особена полза и за езиковедите в България. Същият допринася и за обогатяването на българския език с нови думи.
В „БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК" са дадени съкращенията, използвани в последните години в английската и американската медицинска наука, които трудно се намират в други речници.
Речникът съдържа 54 631 думи и изрази и 5 139 съкращения.


От авторите
Допълнителна информация
Автор
 • Поредица
 • Година на издаване 2002
  Език Български / Английски
  Корица Твърда
  Страници 1184
  Размери 1.000kg (21cm x 15cm)
  Категория Книги /  Медицина, Здраве /  Чуждоезиково обучение /  Английски /  Речници / 
  Код: 595.003
  ISBN/Barcode: 9548369044
  Производител: НАЛЯ-2 ЛИЛЯНА ЯНКОВА
  Напиши ревю
  Наскоро разглеждани
  Всички цени в електронния магазин booktrading.bg са с включен 20% ДДС и са валидни само при online покупка