ТРУД И ПРАВО

Сравнение (0)


Практически въпроси на собствеността

Практически въпроси на собствеността

Съдържание: Коментар на нормативната уредба Казуси и правни решения Анализ на съдебната практик..

36.00 лв

Кодекс на труда 2017

Кодекс на труда 2017

Нормативен текст на Кодекса на труда, актуален към 30 март 2017 г. За удобство на читателя, под ч..

12.00 лв

Закон за наследството

Закон за наследството

Научно-приложен коментар Проблеми на правоприлагането Анализ на съдебната практика Нормативен тек..

60.00 лв

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа

Книгата е предназначена да подпомогне предприятията и организациите в разработването и прилагането н..

30.00 лв

Трудов договор

Трудов договор

Трето преработено и допълнено издание Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основни..

24.00 лв

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Това е второ преработено и допълнено издание на една от най-успешните книги на ИК „Труд и право”, из..

30.00 лв

Данък върху Добавената Стойност във въпроси и отговори

Данък върху Добавената Стойност във въпроси и отговори

Книгата съдържа множество нови решения на практически въпроси, свързани с прилагането на данъка върх..

36.00 лв

Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове Том 2

Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове Том 2

Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за п..

18.00 лв

Обществени поръчки 2016 Том 1

Обществени поръчки 2016 Том 1

Том първи от двутомното издание „Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на с..

36.00 лв

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Книгата съдържа актуализирания текст на Закона за устройство на територията и на Закона за устройств..

24.00 лв

Дисциплинарна отговорност на работницитеи служителите

Дисциплинарна отговорност на работницитеи служителите

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплин..

18.00 лв

Търговските марки и авторските права в интернет пространството

Търговските марки и авторските права в интернет пространството

Тази необичайна, на пръв поглед, и интересна книга представя проблематиката на интелектуалната собст..

19.80 лв

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2014

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2014

Изложението е съобразено със законодателството към 31 август 2014 г. Годишникът се препоръчва от ..

32.40 лв

Договорната система в строителствот

Договорната система в строителствот

Изданието е съобразено с действащото законодателство към 31.06.2014 г. Тази книга предлага: - За..

18.00 лв

Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014

Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014

Това е второ издание на книгата по МСС и съдържа актуализирания текст на Международните счетоводни с..

78.00 лв

Показани са 1 до 15 от 77 (6 страници)