XS
SM
MD
LG
XL

СИБИ

Сравнение (0)


Вещно право 2014

Вещно право 2014

Осмо преработено и допълнено издание. Поредното осмо издание на помагалото е актуализирано и допъ..

10.90 лв

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 2013

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 2013

Поместен е Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с който се урежда изпълнен..

4.40 лв

Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди

Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди

Преценката на телесните повреди за целите на наказателния или на гражданския процес е специфична дей..

15.00 лв

Въпроси на етажната собственост

Въпроси на етажната собственост

В книгата са разгледани вещноправните проблеми на възникването, правната същност и режимите на управ..

18.00 лв

Авторско право и сродните му права в Република България

Авторско право и сродните му права в Република България

Седмо преработено и допълнено издание. В новото преработено и допълнено издание на книгата, освен..

15.90 лв

Данъци 2013

Данъци 2013

12. издание - 30 ноември 2012 г. В сборника Данъци 2013 са включени материалните данъчни закони, ..

12.60 лв

Международно правораздаване. Международен арбитраж и международен съд на ООН

Международно правораздаване. Международен арбитраж и международен съд на ООН

Трето преработено и допълнено издание. Международният арбитраж и международното правосъдие са еди..

17.00 лв

Дружества със специална инвестиционна цел

Дружества със специална инвестиционна цел

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестицион..

16.00 лв

Физическото лице търговец

Физическото лице търговец

Книгата изследва правното положение на физическото лице търговец. Акцентира се върху правните особен..

14.00 лв

Производството по несъстоятелност

Производството по несъстоятелност

В тази книга се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производствот..

17.00 лв

Заповедно производство

Заповедно производство

Книгата е посветена на проблемите на заповедното производство, уредено в новия Граждански процесуале..

17.00 лв

Осигурително право

Осигурително право

Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, четвъртото преработено и допълнено и..

36.00 лв

Правна информатика

Правна информатика

Книгата "Правна информатика" задълбочено и подробно разглежда същността и обхвата на правната информ..

19.00 лв

Административно право на Република България

Административно право на Република България

Предлаганият учебник по административно право -обща част, е пето преработено и допълнено издание. Ку..

21.90 лв

Органно представителство на акционерното дружество

Органно представителство на акционерното дружество

Вкнигата са изследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти на органното представи..

14.00 лв

Показани са 1 до 15 от 165 (11 страници)